Renk Seçin : Siyah Turuncu Mavi Kırmızı Mor Yesil

Kurumsal

ÇORUM KENT KONSEYİ
SEKRETERYA: Çorum Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve diğer toplantı ve organizasyonların sekretaryasını yürütür. Yazışmaları hazırlar, evrakların takibini ve yönlendirilmesini sağlar. Çorum Kent Konseyi çalışmalarına ayni ve maddi destek veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.

YÜRÜTME KURULU: Çorum’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin idari, iletişim, proje hazırlama ve yürütme kapasitelerinin geliştirilmesiyle sivil diyalogun iyileştirilmesi, sivil toplumun karar alma ve politika belirleme süreçlerine aktif katılımının sağlanması, bu doğrultuda çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışıyla kentin yaşam kalitesinin arttırılmasına, dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımına, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanması ve uygulanması amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek; uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak; katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak amacıyla ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütmektedir. Çorum Kent Konseyi adına ortaklık kurma ve proje geliştirmek üzere platformlara üye olmak, yurt içi – yurt dışı çalışma ziyaretleri, toplantı vb. faaliyetleri Sekretarya eşliğinde gerçekleştirmektedir.

GENEL SEKRETER: Çorum Kent Konseyi’nin organları olan meclisler ve çalışma gruplarının gerçekleştirdiği faaliyetleri desteklemek, gönüllülük bilincini, katılımcılığı ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, belediye ile gönüllü arasındaki iletişimi sağlamak ve kent konseyinde alınan kararların değerlendirilmesi amacıyla ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Çorum Kent Konseyi organlarının ve katılımcı kurum ve kuruluşların etkinlik ve toplantı organizasyonlarına destek vermek, tanıtım ve duyuru materyallerinin tasarım, basım ve dağıtımını gerçekleştirmek, etkinliklerin öncesinde ve sonrasında yerel, ulusal ve uluslararası alanda, veb sitesi güncellemeleri ve basın haberleri ile tanıtımını yapmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Çorum Kent Konseyi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçların yönlendirilmesini, temizlik ve servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Duyurular

  • Gençlik Meclisi etkinliği 06 Nisan Perşembe günü 22.00’de, Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Tarihi Veli Paşa Hanı’nda bir araya geleceğiz.

    05.04.2023
  • 18 Mart Çanakkale Zaferi Çorum Şehitliği Anma Proğramı 18 Mart Cumartesi Saat 06:00

    17.03.2023


Çorum Kent Konseyi | Tüm hakları saklıdır | İzinsiz kopyalama yapılamaz | Made With ßy Serkan Demir | [2014-2020]